was successfully added to your cart.

Magazine

An Anglophile European

By | Magazine

‘Doctor, I’m an Anglophile, do you think that’s dangerous?’ Every time I visit my GP I’m tempted to ask this question. But, at this practice, you keep seeing a different doctor. The last one I saw was called Georgios, and I don’t think Georgios would get my question.

Find out more

Axel Graafland 50

By | Magazine

Instalment 50: The last night freight train changes track, grating mercilessly, on the
railway near the 2nd Daalsedyke and it wakes up Axel from a sweaty
half-sleep on his grubby green IKEA futon.

Find out more

No Hugging of Brits!

By | Magazine

In the past few days my knee has been giving me trouble, which means that, at the moment, I’m leading the life of a partial cripple. Yesterday, I caught myself muttering: ‘I’m a bit like the EU.’

Find out more

Axel Graafland 49

By | Magazine

Instalment 49: During the Introit, the crippled sacristan, rubbing his hands, separates the sea of children who are making their First Communion, in the midst of it, the top of Axel’s head is bobbing up and down.

Find out more

The God of Rochester

By | Magazine

We were on our way from London to Rochester by train. ‘It’s something different, this UKIP safari,’ I said to my travel companion. And after this, as Rochester station loomed large, I added in a David-Attenborough-like whisper: ‘I believe I’ve spotted two of the species. They’re males.’

Find out more

Axel Graafland 47

By | Magazine

Instalment 47: While the dental nurse, dressed in a harsh pink trouser suit with a wide white belt and platform shoes, takes him to the dentist chair, Axel left fist tightly grips Virgil Tracey, the Thunderbird 2 pilot.

Find out more

On a Knife Edge

By | Magazine

People from the Netherlands regularly ask me if I think the UK will leave the EU. The date for the referendum still has to be set, but already they sound concerned when they ask me the question. Others sound a bit sarcastic when they pose this question, as if to say: ‘Well, in that case we’ll be better off without them.’

Find out more

Axel Graafland 45

By | Magazine

Instalment 45: In the bridge room of Tabor Home, Reverend Uncle Peer emphasizes the Feast of the Transfiguration with a Holy Mass in front of twelve wheelchair-bound people.

Find out more

A Very British Secret

By | Magazine

Pantomime is one of the best kept secrets in Britain. Dutch readers may well think it’s like the mime (in Dutch: ‘pantomime’!) which was a recurring interval act during the big TV variety shows of the 1960s and 1970s, in which a mime artist wordlessly performed actions such as placing hands against an invisible window. In our house this was the signal for a toilet break.

Find out more

End-of-Year Chat

By | Magazine

‘So you think bombing is very bad for the environment?’
‘Yes, setting fire to oilfields is rather damaging to the environment.’
‘So we shouldn’t have fought that Second World War, either?’
‘That’s not what I’m saying.’

Find out more

A Cigar in Brussels

By | Magazine

The people I told looked at me as if I was going to travel into a war zone. Actually, after the Paris attacks, I travelled from London to Arnhem and, six days later, back again. Yes, that’s right, through Brussels.

Find out more

Een anglofiele Europeaan

By | Magazine
‘Dokter, ik ben een anglofiel, denkt u dat het kwaad kan?’ Elke keer dat ik mijn huisarts bezoek heb ik de neiging deze vraag te stellen. Maar je hebt hier vaak met invallers te maken. De laatste die ik sprak heette Georgios en ik denk niet dat Georgios het zou begrijpen.
Lees verder

Axel Graafland 51

By | Magazine
Aflevering 51: Als oranje suikerspinnen drijven de wolken boven het Heilig Hartbeeld aan het Tempsplein. Een reusachtige kopergroene heiland ziet...
Lees verder

Axel Graafland 50

By | Magazine
Aflevering 50: De laatste nachtgoederentrein wisselt genadeloos knarsend van spoor bij de 2e Daalsedijk en wekt Axel op zijn goorgroene IKEA-slaapbank uit een zwetende halfslaap.
Lees verder

Geen Britten knuffelen!

By | Magazine
Afgelopen dagen speelde mijn linkerknie op. Dat betekent dat ik momenteel enigszins kreupel door het leven ga. Ik betrapte mij er gisteren op dat ik mompelde: ‘Ik lijk de EU wel.’
Lees verder

De God van Rochester

By | Magazine
We waren met de trein op weg van Londen naar Rochester. ‘Het is een keer wat anders, zo’n UKIP-safari,’ zei ik tegen mijn reisgenote. (Voor de Nederlandse lezers: UKIP is de Britse evenknie van de PVV.) En daarna, terwijl het station van Rochester opdoemde, met een fluisterstem als die van David Attenborough: ‘Ik geloof dat ik twee exemplaren zie. Het zijn mannetjes.’
Lees verder

Axel Graafland 47

By | Magazine
Aflevering 47: Terwijl de assistente met de brede witte ceintuur rond haar hardroze broekpak Axel op plateauzolen naar de behandelstoel loodst, knijpt hij Virgil Tracey, de piloot van Thunderbird 2, zowat fijn in zijn linkervuist.
Lees verder

Kantje boord

By | Magazine
Regelmatig wordt mij vanuit Nederland gevraagd of ik denk dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie gaat verlaten. De datum van het referendum moet nog worden vastgesteld, maar er klinkt reeds enige angst als ze het mij vragen. Weer anderen stellen de vraag met enig sarcasme, alsof ze willen zeggen: laat ze dan maar oprotten ook.
Lees verder

Axel Graafland 45

By | Magazine
Aflevering 45: In de klaverjaszaal van Huize Tabor zet heeroom Peer ten overstaan van twaalf rolstoelers het Hoogfeest van de Transfiguratie kracht bij met een heilige mis. Dat doet hij in vol ornaat van achter een tot altaar omgetoverd biljart.
Lees verder

Een zeer Brits geheim

By | Magazine
Een van de best bewaarde geheimen van Engeland is de ‘pantomime’. Nederlandse lezers zullen nu misschien denken aan de pantomime zoals die beoefend werd als ‘pauzenummer’ in grote tv-shows in de jaren zestig en zeventig, waarbij de mimespeler geluidloos situaties uitbeeldde, zoals het plaatsen van handen tegen een denkbeeldige glasplaat. Bij ons thuis het teken om allemaal tegelijk naar de wc te gaan.
Lees verder

Eindejaarsgesprek

By | Magazine
‘Dus jij vindt dat bombarderen heel slecht voor het milieu?’
‘Olievelden in brand schieten is nogal slecht voor het milieu, ja.’
‘Dus die Tweede Wereldoorlog hadden we ook niet moeten voeren?’
‘Dat zeg ik niet.’
Lees verder

De sigaar in Brussel

By | Magazine
De mensen die ik het vertelde keken naar me alsof ik naar een oorlogsgebied reisde. Na de aanslagen in Parijs ben ik namelijk van Londen naar Arnhem gereisd en zes dagen later weer terug. Inderdaad, via Brussel.
Lees verder